วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู นักเรียนชั้น ม.6 และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเกียรติ ขบวนแห่บุษบกที่มีความสง่างามสมเกียรติ และขอพรจากนักบุญยอห์น บอสโก พร้อมมอบของแสดงความขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่

Related Posts

แสดงความกตัญญู-ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก
Activities, Latest News
แสดงความกตัญญู-ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

คณะครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก แสดงความกตัญญูและขอบพระคุณแด่คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School