ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายศิลปะ ครั้งที่ 13 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.1 จำนวน 94 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านศิลปะ ณ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

Related Posts

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน
Activities, Latest News
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School