อังกฤษอันดับ 3 ของประเทศ

AchievementsLatest News

การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ บริษัท Top Test Center จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ด.ช.ชนนพัฒน์ ไพฑูรย์โยธิน ป.6/2 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท – ด.ช.ผู้กล้า จีระวัฒนา ป.6/5 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

ด.ช.รุจ รังษีวงศ์ ป.6/6 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งจักรยานคว้าอันดับ 2

AchievementsLatest News

ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.1/2 แข่งขันจักรยาน Balance Bike : Strider Racing @ Central World 2018 # 2 ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลอันดับ 2 รุ่น Open Class อายุ 2-6 ปี และ อันดับ 4 รุ่น 6 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

คณิตอันดับ 2 ของประเทศ

AchievementsLatest News

การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท Top Test Center จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.3/1 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท – ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.5/1 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาโรจน์ วนานันท์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้มาซึ่งผลงานสูงสุดขององค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร และในวันเดียวกัน ได้มีการจัดอบรมให้กับครูชาวต่างชาติ ในหัวข้อ Working in a Multi-Cultural Setting โดย Dr. John J. McGrath The Superintendent and Head of Schools at Thai-Chinese International School (TCIS) ณ ห้องกันตาเต ดอมิโน VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรม Developing Android Application by Google

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหัวข้อ Developing Android Application by Google โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำคณะครูคำสอนและครูคาทอลิกเข้าร่วม “ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ครูคาทอลิก และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคาทอลิกและครูคำสอนจากวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมยินดีกับเพื่อนครูคำสอนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำหน้าที่ครูคำสอนนาน 25 ปี 20 ปี 10 ปี แต่งตั้งครูคำสอน มอบเกียรติบัตร แก่ครูคำสอนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีกทั้งใช้กิจกรรมนี้ VIEW MORE PHOTOS

Read more

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน นครเซี่ยงไฮ้

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Friendship Language Academy จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน จากโครงการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนแล้ว ยังได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ Shanghai Natural History Museum ทัศนศึกษา ณ Liu Jiahui City Center เป็นต้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน SYM

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำนักเรียนชั้น ป.5 – ม.3 จำนวน 15 คน พร้อมคุณครูผู้ดูแล 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชุมนุมเยาวชนซาเลเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสมาชิกผู้ร่วมการชุมนุมจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน รวม 180 คน จากกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีความเข้มแข็งในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ผู้เป็นบิดา อาจารย์ และเพื่อนของบรรดาเยาชน VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School