งานวันแม่แห่งชาติ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ ได้แก่ คุณจิตตินันทน์ ลิ้มไพบูรณ์ และคุณศรีนวล ชาติพยัคฆ์ พร้อมทั้งผู้แทนแม่ทุกระดับชั้น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดงที่สร้างความประทับใจ รวมถึงพิธีกราบรำลึกพระคุณแม่ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์เทควันโด ป.5

AchievementsLatest News

ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย  อักกะวิเนต ป.5/4 ได้รับ 1 เหรียญทอง รุ่น 9-11 ปี น้ำหนัก 32-36 กิโลกรัม การแข่งขัน 2018 RSU KTK KWON TAEKWONDO OPEN เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์ฟุตซอล รุ่นไม่เกิน 12 ปี

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย (รอบคัดเลือก) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน BMA FUTSAL 2018 เขตราชเทวี ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ลานกีฬา พัฒน์ 2 เขตราชเทวี และเป็นตัวแทนเขตราชเทวี เข้าร่วมการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ลีก ฟุตซอล ประจำปี 2561 : ด.ช.ธันย์ทัพพ์ กิตติเจริญวิวัฒน์ ป.6/2, ด.ช.ศิธา นาคศิริ ป.6/2, ด.ช.ฆฤณ อรไชย ป.6/4, ด.ช.ธนกฤต สุขอร่าม ป.6/5, ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ม.1/1, ด.ช.ภรภัทร แผ่นนภากนก ม.1/4, ด.ช.วัชรวิศว์ กรดกางกั้น ม.1/4, ด.ช.ประภัสสร บรรจงลักษมี ม.1/5, ด.ช.กฤตณัฐ

Read more

เหรียญเงินคณิตศาสตร์นานาชาติ

AchievementsLatest News

ด.ช.สิริณัฏฐ์  ขำสุข ป.5/1 ได้รับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 2018 WMI-WORLD MATHEMATICS INVITATIONAL โดยมีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 161 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

ActivitiesLatest News

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 15 เรื่อง ANT – MAN เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระรามเก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ และการดำเนินงานของสมาคมฯ โอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,640.- บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์จักรยานเสือหมอบ

AchievementsLatest News

นายพชรดิษย์  พรรณรักษา ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นเสือหมอบเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปีชาย การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ปั่นรวมใจบูรพาพยัคฆ์ (PRACHIN CYCLING 2018) จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญเงินวงโยธวาทิตเฉลิมพระเกียรติฯ

AchievementsLatest News

วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผ่านรอบจัดลำดับความสามารถการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้ระดับเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท ในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 จัดโดย กรมพลศึกษา ระหว่างวันอังคารที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันประกาศเกียรติคุณ

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานงาน “วันประกาศเกียรติคุณ” พร้อมทั้งคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ถวายเทียนพรรษา

ActivitiesLatest News

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School