อบรมลูกเสือจราจร

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้แก่กองลูกเสือจราจร จำนวน 30 คน เพื่อให้ลูกเสือนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรแก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

AchievementsLatest News

ด.ช.กวีรภัทร์  ไชยไธสง ม.3/1 เข้าร่วมอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ครั้งที่ 15 (15th IJSO) ณ สาธารณรัฐบอตสวานา โดยจัดอบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 16 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   VIEW MORE PHOTOS

Read more

มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำ ด.ช.ปฏิภาค จุลพลัง ม.3/2, ด.ช.ภาณุพงศ์ ภมรบุปผาชาติ ม.3/2, ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ปรมาภูติ ม.3/2, ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม ม.3/2, ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.3/2, นายชนภัทร วิเศษโชค ม.6/3  และ นายณัฐศวัส  สุภาพธีรนนท์ ม.6/3 เข้าประกวดโครงงานหัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชื่อโครงงาน “การกำหนดความส่องสว่างของแสงโดยรอบที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนโดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม” ผ่านรอบคัดเลือกระดับประเทศ 7 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยา ปทุมธานี โดยมีมาสเตอร์พันเทพ กู่นอก,  มิสจุฑามาศ คงอภิรักษ์ และมาสเตอร์จำเนียร วิริยศ เป็นครูที่ปรึกษา   VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ โดยนักเรียนได้จัดทำพานพุ่มดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในการระลึกถึงพระคุณครู นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น อีกทั้งมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ActivitiesLatest News

โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสยามนครินทร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์ลีลาศ ม.2

AchievementsLatest News

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ชนะเลิศการแข่งขันลีลาศ ประเภท STANDARD CLASS D และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท JUNIOR TEN DANCE การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “จันทบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งชนะเลิศ ประเภท STANDARD รุ่น TDSA JUNIOR I CLOSED และอันดับ 5 รุ่น TDSA JUNIOR II CLOSED จากการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับโลก “สายอาชีพ” การแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย และการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

Read more

2 เหรียญทองว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.3/4 ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ MARLIN MAYHEM MEET 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ SAINT ANDREWS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK VIEW MORE PHOTOS

Read more

คณิตมัธยมนานาชาติ

AchievementsLatest News

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ม.1/2 ได้รางวัลชมเชย ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ม.3/1 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ด.ช.กานต์ จิวัธยากูล ม.3/1 ได้รางวัลชมเชย ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 ได้รางวัลชมเชย VIEW MORE PHOTOS

Read more

ป.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาโดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากนั้นได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นแด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 35 คน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี “ย้อนรอยเมืองเก่าเล่าเรื่องกรุงศรี 350 ปี มิสซังสยาม” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านทางการเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านโปรตุเกส วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ในโอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” เสริมสร้างนักเรียนสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ ก้าวออกสู่การประกาศข่าวดี ด้วยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักกับทุกคนได้ โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School