ตรวจสุขภาพนักเรียน

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาลสายหยุด จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักกีฬาดีเด่นและครูแม่สีดีเด่น

AchievementsLatest News

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบรางวัลผลการแข่งขันกรีฑาและครูแม่สีดีเด่นในการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ดังนี้ ชนะเลิศกรีฑา : สีเหลือง รองชนะเลิศกรีฑา : สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น : ด.ช.ณศิระ ศิริฐิติ ป.3/5 สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย : ด.ช.วีรภัทร รุ่งรอด ป.6/4 สีแดง นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : ด.ช.ศุภณัฐ ม่วงหมอนทอง ม.3/4 สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายศุภกิจ ดีอ่อง ม.6/5 สีเหลือง คุณครูแม่สีดีเด่น : นายเทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย สีเขียว VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.1/3 แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองเทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.3/4 แข่งขันเทควันโด ได้รับ 1 เหรียญทอง รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 26-30 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ C รายการ RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์วิ่งมาราธอน และแบดมินตัน

AchievementsLatest News

นายสมัชญ์  บัวสอาด ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ TU MINI MARATHON จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนลุมพินี และได้อันดับ 5 จาก 18 ประเทศ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ASIA JUNIOR SPORTS EXCHANGE GAMES 2019 BADMINTON ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งขันกรีฑา

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดแข่งขันกรีฑาประเภทลู่สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 และคุณครู ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักกีฬาเทควันโดยอดเยี่ยม

AchievementsLatest News

ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.2/1 แข่งขันเทควันโด ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และ 1 เหรียญทอง รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ B รายการ RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศ MINI MARATHON และรองแชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ป.6/4 ได้รับรางวัลดังนี้ โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MINI MARATHON 2019 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย กิจกรรมเดินวิ่ง SCOOPY I SAMSEN MINI MARATHON เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 34-37 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ RSU FAI –

Read more

แชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.อาชัญ  ผิวอ่อนดี ป.1/4 แข่งขันเทควันโด ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย 21-24 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ TAEKWANDO SUPERFIGHT ครั้งที่ 6 PASINEE – JITTRIN เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 รางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย 23-26 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รายการ RSU FAI – FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต VIEW MORE PHOTOS

Read more

3 เหรียญทองว่ายน้ำ

AchievementsLatest News

ด.ช.ปณชัย เอี่ยมอมรพันธ์ ป.2/1 แข่งขันว่ายน้ำ รุ่น 8 ปีชาย ได้รับ 3 เหรียญทอง ว่ายน้ำท่าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 25 เมตร, กบ 25 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร รายการ S.G. CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเซนต์คาเบรียล VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School