ART FESTIVAL ครั้งที่ 2

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้เกียรติชมกิจกรรม ART FESTIVAL ครั้งที่ 2 “SPIRIT of อีสาน” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายศิลป์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ

Related Posts

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ
Activities, Latest News
พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี

งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ
Activities, Latest News
งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคม2561 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School