พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้น คุณพ่อศักดิ์ชัยและคณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น สำหรับนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเตรียมจิตใจนักเรียนในการฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อีกทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน รวมถึงยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

Related Posts

ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม
Activities, Latest News
ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายพักแรม

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม

ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
Activities, Latest News
ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School