แข่งขันกรีฑา

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดแข่งขันกรีฑาประเภทลู่สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 และคุณครู ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

Related Posts

ป.6 ทัศนศึกษา
Activities, Latest News
ป.6 ทัศนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาโดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School