งาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สมณประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล สมณประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สมณประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมประกอบพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ 40 องค์ โอกาสนี้พระคาร์ดินัลได้เสกเหรียญพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และเสกลานมาโกเน จากนั้นได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะครูและพนักงานของโรงเรียน   หลังศาสนพิธีที่ลานมาโกเนแล้ว มีพิธีแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปีที่ห้องประชุม S.D 시네마 4d r20. Auditorium ชั้น 3 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เริ่มด้วยการแสดงละครสั้นเรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” ที่สื่อให้เห็นคุณค่าของการอบรมตามระบบป้องกันของท่านนักบุญยอห์น

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School