งาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สมณประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล สมณประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สมณประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมประกอบพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ 40 องค์ โอกาสนี้พระคาร์ดินัลได้เสกเหรียญพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และเสกลานมาโกเน จากนั้นได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะครูและพนักงานของโรงเรียน   หลังศาสนพิธีที่ลานมาโกเนแล้ว มีพิธีแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปีที่ห้องประชุม S.D 시네마 4d r20. Auditorium ชั้น 3 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เริ่มด้วยการแสดงละครสั้นเรื่อง “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” ที่สื่อให้เห็นคุณค่าของการอบรมตามระบบป้องกันของท่านนักบุญยอห์น

Read more

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปี ชาตกาล ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก สมาชิกซาเลเซียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี พิธีครั้งนี้มีการเสกและเปิดบริเวณชั้น 1 ได้แก่ ร้าน Savio Premium, ชั้น 5 ได้แก่ ร้าน S.D Unsigned activex control. Corner, Savio Square, Audiovisual Room, Server Room, ชั้น 6 ได้แก่ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน, Art Room, ชั้น 7 S.D 스크린

Read more

พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์  “อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล”  ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.09 น.  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ  สมงาม  เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะที่ปรึกษา  สมาชิกซาเลเซียน  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ  คณะผู้บริหาร  ผู้แทนครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  บรรดาช่างและคนงาน  ร่วมในพิธีเพื่อเสนอวิงวอนต่อพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพร  และพิทักษ์คุ้มครองให้การก่อสร้างอาคารหลังนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย  ปราศจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง การที่โรงเรียนได้กำหนดให้วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  ค.ศ Download the movie Diet. 2016  เป็นวันประกอบพิธีนี้  เพื่อระลึกถึงโอกาสครบ  141  ปี  ที่คุณพ่อบอสโกได้ส่งธรรมทูตซาเลเซียนชุดแรกออกเดินทางจากประเทศอิตาลีไปยังดินแดนปาตาโกเนีย  ทวีปอเมริกาใต้  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  ค.ศ Download Goth Simulator. 1875  แผ่นศิลาฤกษ์ที่ได้รับการเสกมีข้อความจารึกดังนี้

Read more

ศาสนพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารใหม่

abcupload 4.1 다운로드 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ได้ประกอบศาสนพิธีขอพระพรพระมารดามารีย์  นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารฆราวาส นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้แทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ระหว่างพิธีอธิษฐานภาวนาขอพระพร คณะผู้ใหญ่ได้ร่วมกันพรมน้ำเสกเครื่องมือใหญ่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ให้เปี่ยมด้วยพระพรและประสบความสำเร็จในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนหลังนี้

Read more

พิธีลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้าง

해결사 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  ลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์  200 ปีชาตกาล (โครงการอาคารเรียน นันทนาการ และที่จอดรถ) กับ บริษัท แสงสยาม การช่าง จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School