ทดสอบวัดทักษะความรู้คณิต วิทย์ ไทย สังคม

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับหน่วยงานทดสอบวัดทักษะความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ดังนี้

 

  • ป.2-ม.6 ทดสอบโครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ของบริษัท TOP TEST CENTER เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 연애시대. 2566
  • ป.2-ม.6 สอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ Download Golden Knights. 2566
  • ป.2 สอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 7080 다운로드. 2566
  • ป.2-ม.3 สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ Download The Return of The Post. 2566

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School