เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

ActivitiesLatest News

Download the Gantz comics คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 VIEW MORE PHOTOS 일러스트 2017 cts 다운로드 ecm 다운로드 퀸 앨범

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

AchievementsLatest News

Hanshow 2018 free เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ (ดีเลิศ) จำนวน 19 คน และระดับ 14 โล่ (ดีมาก) จำนวน 25 คน ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ (ดีเลิศ) จำนวน 14 คน และระดับ

Read more

มอบเกียรติบัตร SAVIO CHORUS

AchievementsLatest News

묵향 35 txt คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชุมนุม SAVIO CHORUS ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีความสามารถด้านการขับร้องบทเพลงประสานเสียง และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน และงานอภิบาล เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 VIEW MORE PHOTOS Download Movie Giant Download the iPhone files 콩알송 mp3 Pixiv Android

Read more

คณิตศาสตร์ ASMO THAI

AchievementsLatest News

chef 다운로드 โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2017 ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017 โดย ASMO THAI วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญเงิน : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 และ ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป adobe photoshop cc.6/1 เหรียญทองแดง : ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ป.4/2, ด.ช.จตุรวิทย์ ประจักษ์วิทย์ ป.4/2, ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1 และ ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.5/1 ชมเชย : ด.ช.นันทวัฒน์ ฐิติกมล ป.4/1, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.5/1,

Read more

วิทยาศาสตร์ ASMO THAI

AchievementsLatest News

킹스맨 한글자막 โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2017 ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017 โดย ASMO THAI วิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง : ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 เหรียญเงิน : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 และ ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป 원네이션.6/1 เหรียญทองแดง : ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ์ ป.3/6, ด.ช.รวิกิจ จารุวิเศษศรี ป.4/3 และ ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1 ชมเชย : ด.ช.พีรวิชญ์ ขนอนเวช ป.3/6, ด.ช.สิปปวิชญ์ สุขปาณี ป.4/1, ด.ช.คีริน โลหะอนุกูล ป.4/1,

Read more

มอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ม.2

ActivitiesLatest News

Download Edenguns เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้เกียรติมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ และเครื่องหมายพร้อมเกียรติบัตรผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ที่เข้าค่ายพักแรม (5-7 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โถงอาคารมารีย์ฯ VIEW MORE PHOTOS Download Photoshop cs2 Kizen 미러티브 테서렉트 ocr Download the game of memories

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

더킹 오브 파이터즈 98 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม จากการเข้าค่ายครั้งนี้ ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไกล ทั้งนี้เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งนำความรู้จากวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก VIEW MORE PHOTOS 트릭아트 던전 Ps4 Pre-purchase da# 구글지도 이미지 다운로드

Read more

แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ วันนักบวชสากลฯ

ActivitiesLatest News

cnc พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหลังจบพิธี วงโยธวาทิต พร้อมนักแสดงจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระแม่มารีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก VIEW MORE PHOTOS deferred target opengl 라이브러리 다운로드 Download wordpress free themes Download Old School Musical

Read more

รองแชมป์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

AchievementsLatest News

시카리오 데이오브솔다도 ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาเลนไทน์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร (สถิติ 22 นาที 31 วินาที) จัดโดย เอสรันนิ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร VIEW MORE PHOTOS sdk 다운로드 wifi 다운로드 Dougie Memory Communicator 개리 2002 다운로드

Read more

วิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบแรก

AchievementsLatest News

fear 3 다운로드 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ผลดังนี้ – ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.5/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.วชิรวิทย์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.6/3 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ฐิตพัฒน์ สุนทโร ป.6/1 รางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.วิรุฬห์ ธารินเจริญ ป.6/6 รางวัลเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS Download Gearfighter Shining pl sql Download the linux http file 벙커 1 특강

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School