เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

Download windows 10 .net framework 3.5 คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย มาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดในเรื่องที่ว่า ความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นไม่ได้มาจากวัตถุ ลาภยศ ชื่อเสียงเงินทอง แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่มาจากการมีจิตใจที่สงบ ความเสียสละ ความยินดี ปราศจากความอิจฉาริษยา และความเห็นแก่ตัว เมื่อเราทำเช่นนี้ได้จึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง VIEW MORE PHOTOS 소닉 스튜디오3 Download the intro source vmware vsphere 6.0 다운로드 Download Slack Messenger

Read more

วงโยธวาทิตซาเลเซียนร่วมแสดงที่สนามศุภชลาศัย

ActivitiesLatest News

Conan Show โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวาระแห่งการสถาปนามิสซังสยาม 350 ปี และครบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนครรัฐวาติกันกับราชอาณาจักรไทย นับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย หลังจากเมื่อ 35 ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2527 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ส่งนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมกับ 5 โรงเรียนในเครือ เพื่อจัดการแสดงดนตรีในนามของวงโยธวาทิตซาเลเซียน จำนวนผู้แสดงทั้งหมด 231 คน ครูผู้ฝึกซ้อม 11 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย   ขอบคุณภาพจากคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และทันตแพทย์พิสุทธิ์ จรินทิพย์พิทักษ์ VIEW MORE PHOTOS Download Simpsons English radeon

Read more

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ActivitiesLatest News

airopeek เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คน และมีพิธีรับศีลล้างบาปให้กับนักเรียน จำนวน 2 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS Download the Marvel series 리벤저 다운로드 Download the guardians subtitles asf file

Read more

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

ActivitiesLatest News

Download Toy Story 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานคริสต์มาส เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกัน ภายในงานมีพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู การแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร พิธีส่งความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนโดยมีคณะผู้ใหญ่และคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมและส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาสตามห้องเรียน ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนร่วมทำบุญและสนุกสนานกับเกมสอยดาว เกมบิงโก รวมทั้งเชียร์กีฬาประเภทต่าง ๆ VIEW MORE PHOTOS 무제한 마켓 I’m a handsome man and i downloaded it 4 times image rescue 3 다운로드 firefox 유튜브 다운로드

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 3

ActivitiesLatest News

Download The Return of The Post โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 3 เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับหัวข้อวันนี้ “JOY” โหราจารย์ซึ่งเป็นนักปราชญ์ทั้ง 3 คน ท่านพยายามติดตามดวงดาวของพระผู้ไถ่ นำสิ่งล้ำค่า 3 สิ่งมาถวายแด่พระกุมารเยซู มอบทองคำ กำยาน และมดยอบ โหราจารย์คือสัญลักษณ์แทนตัวพวกเราทุกคนที่จะมอบของขวัญนี้ให้แด่พระเยซู เราติดตามดาวที่เป็นการกำเนิดมาของพระกุมารเยซู ด้วยความเชื่อ ด้วยการมอบตัวเองเป็นของขวัญ มอบความรัก การให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเลื่อมใสศรัทธา ความสุภาพถ่อมตน ให้พวกเราทุกคนมีความสุข ความยินดีที่ออกมาจากใจ ให้ชีวิตของเราเองเป็นดั่งของขวัญที่มอบให้แก่กันและกัน และให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิด มีความสุข ความยินดี ความชื่นชมที่ไม่ได้ออกมาจากภายนอกเท่านั้น แต่ต้องออกมาจากจิตใจที่มีความสุขอย่างแท้จริง VIEW MORE PHOTOS Car Dubbing Download for a minute

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2

ActivitiesLatest News

Elona Shooter โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2 เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับหัวข้อวันนี้ “LOVE”  รู้จักแบ่งปัน รักกัน มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันและกัน ทุกคนต้องคอยช่วยเหลือกัน พระเจ้าทรงรักมนุษยโลก จึงเชื่อมโลกนี้กับสวรรค์ให้พระองค์บังเกิดมา พระเจ้าเป็นองค์ความรัก ใครอยู่ในความรักคนนั้นอยู่ในพระเจ้า หลังจบพิธี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับการประกวดถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2562 VIEW MORE PHOTOS g telp 모의고사 다운로드 Download More Human Race Download Sir Amita mp3 descendants

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 1

ActivitiesLatest News

맥 앱스토어 구버전 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 1 เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับหัวข้อวันนี้ “HOPE” ความหวังของการรอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ความหวังเป็นคุณธรรมที่ผสมผสานความรัก ความเชื่อ หวังในสิ่งที่ดีที่เป็นไปได้ พื้นฐานของความหวังมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราหวัง สิ่งที่เราอธิษฐานภาวนาจากพระเจ้าจะเป็นจริง และพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา เพราะฉะนั้นมนุษย์มีความจำเป็นที่จะเจริญชีวิตด้วยความหวัง โดยทึ่เราต้องเตรียมจิตใจให้ดีเจริญชีวิตที่ดีงาม ความหวังนั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนในชีวิตของเรา VIEW MORE PHOTOS immunity debugger 다운로드 감청의권 더빙 다운로드 월세계약서 양식 Acrovetreader 11

Read more

เหรียญเงินศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ด้านวิทยาศาสตร์

AchievementsLatest News

견적서 무료 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่สากล” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ผลการแข่งขันดังนี้ – ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ – ด.ช.อชิน เครื่องจันทร์ ม.3/1 – ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.3/1 – ด.ช.ณพสิทธิ์ เผ่าศิริพงศ์ ม.3/1 – รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบฟอกควันอัจฉริยะ (Smart Air Purifier System, SAPuS) ได้แก่ –

Read more

ชนะเลิศแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทย์

AchievementsLatest News

로컬 파일 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการสาธิตปทุมวัน…เปิดกล่องนวัตกรรม 2562 PDS : Invitation to Innovations 2019 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผลการแข่งขันดังนี้ – ประเภททีม ถ้วยเกียรติยศ รางวัลคะแนนรวมทีมยอดเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท ได้แก่ – ด.ช.ก้องภพ มีนิล ม.3/1 – ด.ช.จิรเมธ ฐานวัฒนพงศ์ ม.3/1 – ด.ช.ศุภศิษฏ์ นาคเสนอินทร์ ม.3/1 – ประเภททีม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท

Read more

รองแชมป์ฟุตซอล

AchievementsLatest News

vim plugin 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขัน “ฟุตซอลนักเรียน 4 เส้า สันติราษฎร์ ครั้งที่ 1″ มีทั้งหมด 6 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย ในรุ่น 15 ปี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1 โดยรอบแรก นัดแรก ชนะ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 – 0 นัดที่ 2 แพ้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1 – 2 เข้ารอบรองเป็นอันดับที่ 2 รอบรองชนะเลิศ ชนะ ทีมดรีมทีม (ทีมเดินสาย) 2 – 1 และรอบชิงชนะเลิศ แพ้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 – 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School