งานต้อนรับสมาชิกใหม่

ActivitiesLatest News

ableton live 10 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน นักเรียนใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับ คุณพ่ออธิการได้ประกอบพิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน นอกจากนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้อิ่มเอมกับการแสดงดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต, การแสดงรวมทั้งการร้องเพลงของคุณครูและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 123d circuit 1도없어 mp3 파라오 레트로핏 파일 다운로드

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ

ActivitiesLatest News

Download Time Paradox โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเหรียญแห่งความทรงจำ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรความประพฤติดีก่อนเข้าสู่พิธีนมัสการมาตาปิตุคุณแด่บิดามารดา และนมัสการอาจริยคุณแด่คณะผู้ใหญ่และคุณครู หลังจากจบพิธี คณะผู้ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญแห่งความทรงจำ งานจบลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS jquery ui 다운로드 car magazines 구글어스 한글판 무료 다운로드 포켓 몬스터 극장판

Read more

งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

ActivitiesLatest News

티스토리 이미지 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคม2561 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงความสามารถของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการฯ แก่คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ได้แก่ ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ ม.กรุณา วงษ์พิไลวัฒน์ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที งานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน VIEW MORE PHOTOS Download Guardians of The Galaxy 2 이스케이프 플랜2 함부로 애틋하게 6회 히든싱어4

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-รับผลสอบ

ActivitiesLatest News

mini metro 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่าง ๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียน พร้อมทั้งมีการรับผลสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS Download The No Affiliate 마이크로소프트 오피스 2013 다운로드 visual studio 2019 다운로드 엘캐피탄

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

Download the mystery music show Masked King คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/1, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/5, ชนะเลิศ ป.6/5, รองชนะเลิศ ป.6/4 – ความประพฤติดี : ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.4/1 (รับโล่), ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.4/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.4/1, ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา

Read more

แชมป์กอล์ฟ ป.5

AchievementsLatest News

em client ด.ช.จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 1 Class D การแข่งขันกอล์ฟ “SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2017-2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Watermill Golf & gardens และชนะเลิศ “TKG-Tour Thailand Kids Golf Tour 2018” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสุวรรณภูมิ VIEW MORE PHOTOS 무료 angry birds Download the txt file 눈코입 다운로드 Download Windows 10 Hangul

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

AchievementsLatest News

Download Hangouts Chat คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561             – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2 – ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.1-ป.3

AchievementsLatest News

Free download of Photoshop cs2 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.1/1, รองชนะเลิศ ป.1/2, ชนะเลิศ ป.2/3, รองชนะเลิศ ป.2/1, ชนะเลิศ ป.3/4, รองชนะเลิศ ป.3/2 – ความประพฤติดี : ด.ช.เอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์ ป.1/1, ด.ช.พลลภัฐ โชตานนท์ ป.1/1, ด.ช.อาชวิน เกียรติจรูญศิริ ป.1/1, ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.1/2, ด.ช.พสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์

Read more

บาสเกตบอล SD CUP ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

유튜브 대량 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล SD CUP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม No Name – รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อ้ายบู๋เอ๋ย – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม IDK กับ ทีม Remix VIEW MORE PHOTOS Download the Korean batting practice download vb6 Download Rainbow Goddess 식극의 소마 2기

Read more

ฝากเงินโครงการดอมินิกน้อย

AchievementsLatest News

다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินกับโครงการดอมินิกน้อย การศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ฝากเงินเป็นอันดับ 1 : ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.2/4 – ฝากเงินเป็นอันดับ 2 : ด.ช.น้ำบริสุทธิ์ เทียนบูชา ป.2/5 – ฝากเงินเป็นอันดับ 3 : ด.ช.จิรเมธ ฐิติมานิต ป.2/4 – ห้องที่ฝากเงินมากที่สุด : ป.2/4 VIEW MORE PHOTOS Download youtube video Download the original version of Wontk 휴이온 Kung Fu Prison

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School