รับสมัครเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน มัธยมศึกษาปีที่ 4

Uncategorized

  สมัครเรียนพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ทางแอปพิเคชัน SD ConneX หรือ Student.sd.ac.th   ชมรมพัฒนาทักษะ/soft skill   ชื่อชมรม : THE MILLIONAIRES CLUB รายละเอียด ชื่อชมรม : Intensive English for University Admission รายละเอียด ชื่อชมรม : “SCI ON FIRE” – ติววิทย์พิชิตฝัน รายละเอียด   สมัครเรียนพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ทางแอปพิเคชั่น SD ConneX หรือ Student.sd.ac.th

Read more

รับสมัครเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน มัธยมศึกษาปีที่ 3

Uncategorized

  สมัครเรียนพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ทางแอปพิเคชัน SD ConneX หรือ Student.sd.ac.th   ชมรมพัฒนาทักษะ/soft skill   ชื่อชมรม : English Through Music and Movies รายละเอียด ชื่อชมรม : THE MILLIONAIRES CLUB รายละเอียด ชื่อชมรม : Music Show รายละเอียด ชื่อชมรม : ART DIY รายละเอียด ชื่อชมรม : SPORTS & HEALTH รายละเอียด ชื่อชมรม : Mobile E-Sport รายละเอียด ชื่อชมรม : Summer Creative Activities in English รายละเอียด ชื่อชมรม

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.6 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน>> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.6/1-ม.6/3 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.6 >> Download PDF << วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 >> Download PDF << วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF << วิชา Internet of Things >> Download PDF << วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ >> Download PDF << วิชากฎหมาย>> Download PDF << วิชาภาษาไทย >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม >> Download PDF << วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF << วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.5 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.5  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ ม.5 >> Download PDF << วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 >> Download PDF << วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 >> Download PDF << วิชากฎหมาย >> Download PDF << วิชาInternet of Thing1 >> Download PDF << วิชา การออกแบบกราฟิก >> Download PDF << วิชาภาษาไทย >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/1, ม.5/2 >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ห้อง ม.5/3, ม.5/4 >> Download PDF <<

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.4 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 1 >> Download PDF << วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  >> Download PDF << วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ห้อง ม.4/1 >> Download PDF << วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ห้อง ม.4/2, ม.4/3 >> Download PDF << วิชา Basic Programming1 >> Download PDF << วิชา การออกแบบเบื้องต้น 7 >> Download PDF << วิชากฎหมาย >> Download PDF << วิชาภาษาไทย >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.3 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/3, ม.3/6  >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ห้อง ม.3/1, ม.3/2 >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/1-ม.3/3 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/4- ม.3/6 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 5  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 ( ดาราศาสตร์ ) ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.2 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.2/1, ม.2/2  >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 3 (อตุนิยมวิทยา) >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 3 (ฟิสิกส์)  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 3 >> Download PDF << วิชาภาษาไทย >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF << วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF << วิชา Science >> Download PDF << วิชา ICT >> Download PDF <<

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.1 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.1/1-ม.1/2  >> Download PDF << วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.1/3-ม.1/5  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 1 (ฟิสิกส์) >> Download PDF << วิชาภาษาไทย >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF << วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF << วิชา Science >> Download PDF << วิชา ICT >> Download PDF << วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF << วิชาเคมี >> Download PDF <<

Read more

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.6 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Uncategorized

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์  >> Download PDF << วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF << วิชาภาษาไทย  >> Download PDF << วิชาภาษาอังกฤษ  >> Download PDF << วิชาวิทยาการคำนวณ  >> Download PDF << วิชาสังคมศึกษา  >> Download PDF << วิชาประวัติศาสตร์  >> Download PDF << วิชา Additional Science  >> Download PDF << วิชา Additional Mathematics  >> Download PDF << วิชา English Conversation  >> Download PDF << วิชาวิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม >> Download PDF << วิชาการงานอาชีพ  >> Download PDF << วิชาภาษาจีน   >> Download PDF << วิชาศิลปะ 5 ดนตรี >> Download

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School