อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

Activities

왕좌의 게임 시즌8 3화 자막 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 44 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้กับนักเรียน อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 24ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี VIEW MORE PHOTOS a 태그 hwp 오큘러스 리프트 패트와매트 천일문

Read more

สอบชิงทุนโครงการ GIE

Activities

오블리비언 모드 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 89 คน ในการสอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนของโครงการ GIE ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน VIEW MORE PHOTOS 네이버 메모장 다운로드 이력서 자기소개서 양식 Mirror free Fifa 2000

Read more

ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 11

Activities

베들레헴 성경 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายศิลปะ ครั้งที่ 11 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.1 จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะณ ชะอำ – อีโค่ แคมป์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Sierra iso 월드 앳 암즈 Download The Legend of Camelot lg smart recovery center 다운로드

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

Activities

gt simulator3 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้การต้อนรับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ และ Mr ebse 다운로드. Steve Burt, Director of International Education from Kapiti College ในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS animal illustrations

Read more

ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการอบรม “หัวใจครูซาเลเซียน”

Activities

카네이션 사진 ครูใหม่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกปีการศึกษา 2560 เข้ารับการอบรมสัมมนาครูใหม่ในเครือซาเลเซียน หัวข้อ “หัวใจครูซาเลเซียน” ณ บ้านซาเลเซียนฟื้นฟูจิตใจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS 디아블로2 스킨 Download member play 이로하스 다운로드

Read more

งานวันสุนทรภู่

Activities

크롬 원격 데스크톱 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติประวัติผลงานของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ประกวดการแต่งกายตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี โดยมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Guyber Da Vinci Resolve 15 시바리스 이데일리

Read more

ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

Activities

지멘스 nx        โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับทีมงานบริษัท ทันเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Download Prison Architects 헝그리샤크 베들레헴 성경 다운로드 Sierra iso

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

월드 앳 암즈 โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Download The Legend of Camelot lg smart recovery center 다운로드 유튜브 원음 mp3 Runtoyu

Read more

อบรมลูกเสือจราจร

Activities

영화 클라라 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้แก่กองลูกเสือจราจร จำนวน 44 คน เพื่อให้ลูกเสือสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอัลเบรา VIEW MORE PHOTOS Download J.Levitt adobe pdf printer driver Brolstars coloring book Download fifa 13

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Activities

Download Jurassic World งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 38 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้กับนักเรียน อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี VIEW MORE PHOTOS Download undisputed 파오캐 9.6 사조영웅전 만화 오토 캐드 2007

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School