ตรวจสุขภาพนักเรียน

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาลสายหยุด จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งขันกรีฑา

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดแข่งขันกรีฑาประเภทลู่สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 และคุณครู ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 จำนวน 158 คน เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

การแนะแนวระบบ TCAS และติว GAT เชื่อมโยงภาษาไทย ม.6

ActivitiesLatest News

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยสายงานทรูปลูกปัญญา ได้มาจัดโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จัก TCAS ทั้ง 5 ระบบ เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงวิชาภาษาไทย โดยอาจารย์สุวัจชัย ดีจ้อย กับอาจารย์โสมนัส จันทรสอาด เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

SPORTS DAY 2019

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้แนวคิด “New GEN No PLASTIC No STRAW” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยพิธีเปิดภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด, การประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันเกมประเภทต่าง ๆ ที่สร้างความสนุกสนาน อาทิ เกมสไปเดอร์แมน เกมกระต่ายขาเดียว เกมบังขายถั่ว ฯลฯ นอกจากนี้มีการแข่งขันฟุตซอลระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พบกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของการประกวดกองเชียร์แต่ละสี จากนั้นเป็นพิธีปิดกีฬา ได้รับเกียรติจาก คุณเธียรธรรม อนันยเดชทวีสิน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานปิดงาน จบงานด้วยการสรุปผลการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลให้กับแต่ละสี VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หลังจบการประชุม ผู้ปกครองได้แยกย้ายไปตามห้องเรียนเพื่อพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก คณะครู นักเรียน จัดงานวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน อีกทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก การประกวดดอมินิกน้อย ขบวนแห่นักบุญดอมินิกรอบโรงเรียน จากนั้นคุณครูและนักเรียนถวายพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านนักบุญ ส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและนักเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก วันที่สาม

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่สาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติร่วมพิธี VIEW MORE PHOTOS

Read more

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว

ActivitiesLatest News

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อ โดยในช่วงเช้าเป็นการแสดงของนักเรียน พร้อมทั้งร้องเพลงอวยพรวันเกิด ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการส่งความสุขแด่คุณพ่อด้วยบรรยากาศอบอุ่น และความรักของครอบครัวเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก วันที่สอง

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่สอง เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี หลังจบพิธี คณะผู้ใหญ่ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้พี่ดอมินิก” และมอบรางวัลการประกวด “มุมถวายเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ” ภายใต้แนวคิด “New GEN No PLASTIC No STRAW for Dominic Savio” ให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ส่วนในภาคบ่าย มีการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ “SD Music SHOW” เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนและเพื่อเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School