อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1/2559

Activities

웹 하드 접속기 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ อ.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ เป็นวิทยากร และหัวข้อ “พ้นพันธนาการหนี้ เรื่องดีๆ ที่ต้องรีบทำ” โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก centos openjdk 1.8 다운로드 Live and redhat 6.5 다운로드 Download movie getout

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Activities

Download music directly to the iPhone คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Download linux kernel source 엄마의 직업 듣기좋은노래 닌텐도 게임

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงการออม

Activities

핸드폰 곰플레이어 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 3d 빌더 다운로드 Un Epic Download the movie Vicious Police 이전 버전 의 office

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School