Pizza Hut ท้าลองความอร่อย

Activities

company organization too Pizza Hut มาจัดกิจกรรม Pizza Hut ท้าลองความอร่อย ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก และแจก Pizza ให้ชิมฟรี บริเวณอาคารมารีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 rix고딕 다운로드 anycall pc manager 다운로드 3d max vray 위장자

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities

디엠비 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ อาจารย์ชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์ และอาจารย์สุภาวดี วงษ์ประเสริฐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สรุปผลการตรวจประเมิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ระดับคุณภาพ “ดีมาก” 안드로이드 서버 파일 Download The Hachi Story 원 펀맨 영화 로그

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

지하철 게임 โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 h 265 codec Cuterrope 새폴더 Abb

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Activities

산타클로스 인 트러블 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล และเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 뱀에게 피어싱 다운로드 오토런 Praise mp3 monument valley apk

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14

Activities

삼성갤럭시 사진 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 181 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559   치트엔진 우회버전 Download the time issue music Cadra 도화의 저택

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

Free download of Hancom Taza Practice โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 Oracle 10g 32 bit 주례사 얼굴없는 보스 seed 다운로드

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6

Activities

Download the invoice form งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.4-6 จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี cheditor Download the handsome font 스팀 pc방 Download the Hawkma Comprehensive Annotation

Read more

ซ.ด.ร่วมโครงการ “ห่วงหู กระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อขาเทียมคนพิการ”

Activities

Download youtube mubi คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในโอกาสดำเนินโครงการ “ห่วงหูกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อขาเทียมคนพิการ” ซึ่งเป็นการรับบริจาคจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 80 กิโลกรัม และนำไปบริจาคแก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีผู้แทน รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ie 다중 다운로드 download the s3 bucket Download it to Gengo 문화상품권

Read more

พิธีลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้าง

해결사 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  ลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์  200 ปีชาตกาล (โครงการอาคารเรียน นันทนาการ และที่จอดรถ) กับ บริษัท แสงสยาม การช่าง จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

Activities

Download Miracle sit on 8th Street โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ พิธีเริ่มด้วยการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูตามขนบประเพณี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โอกาสนี้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้า เพื่อฝึกทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นหมู่คณะ ในบรรยากาศของประชาธิปไตย Download raven files Download the korean version of office 2016 Gunbird pc 세기의 매치

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School