งานวันผู้ปกครอง “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล”

Activities

Download the Google Plus app โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 โดยในปีนี้การแสดงของนักเรียนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การออกร้านจำหน่ายอาหารของห้องเรียนต่างๆ

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

Activities

Flash Get กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

Activities

요괴워치 어플 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

Activities

서머너즈 워 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

Activities

Download Windows 10 Japanese language pack กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทยสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

Read more

ต้อนรับ Okayama Science High School

Activities

collapsepc edition คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Okayama Science High School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

Read more

ต้อนรับโรงเรียนแสงทองวิทยา

Activities

입영통지서 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้การต้อนรับคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา พร้อมคณะครูและนักเรียน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

Activities

Download The Memories of the Alhambra Palace 9 episodes โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานคริสต์มาสเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนมีความชื่นชมยินดี ภายใต้บรรยากาศแห่งความรักและแบ่งปัน อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกันโดยมีการแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร พิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนจากนั้นคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนนักเรียนร่วมอัญเชิญพระกุมารไปอวยพรตามห้อง

Read more

ประชุมการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

Activities

사쿠라 노바 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กุสุมา ทองช่วง และ อาจารย์ดรุณี พรายแสงเพ็ชร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Read more

ศึกษาดูงาน MWITS OPEN HOUSE 2016

Activities

세계지도 이미지 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 และ 1/3 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ S.D.-GIFTED) และ นักเรียนโครงการ GO GENIUS จำนวน 125 คน เข้าชมงาน MWITS OPEN HOUSE 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์กรมหาชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School