คณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรก

AchievementsLatest News

DeathNote the New World การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ผลดังนี้ – ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 รางวัลเหรียญทอง – ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.6/1 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ป.6/4 รางวัลเหรียญเงิน – ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 รางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.5/1 รางวัลเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS 샤크라 맥스

Read more

เหรียญทองเทควันโด ป.1

AchievementsLatest News

chef 다운로드 ด.ช.ภาคิณ สุวรรณน้อย ป.1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน THAI TAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS’S CUP 2017 ประเภทต่อสู้ CLASS B รุ่นอายุ 6 ปีชาย น้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ VIEW MORE PHOTOS Download the office toolkit 원네이션 I only downloaded the level-up text version 킹스맨 한글자막

Read more

ซาเลเซียนวิชาการ Online

AchievementsLatest News

Isaku 98 ศูนย์บริการศึกษาซาเลเซียนจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ Online ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ผลดังนี้ – ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.6/1 โล่รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน – ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1 โล่รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน – ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.รวิภาส นิพนธ์เจริญศรี ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.สิปปกร มานิตราช ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.6/1 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ – ด.ช.ธิติพันธ์

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณและขอบคุณครูคำสอน

ActivitiesLatest News

구글 이미지 일괄 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับศีลกำลัง และนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากนั้นเป็นพิธีขอบคุณครูคำสอน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS 물품매매계약서 무료 Cool Novo 축적의 시간 webknight

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

ActivitiesLatest News

Download the in-store music โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโกผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียนวันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 31มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” ของนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ตามด้วยพิธีกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน มอบของและดอกไม้แสดงความกตัญญูแด่คณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยคุณพ่ออธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ถวายพวงมาลา จากนั้นคุณพ่ออธิการอ่านบทภาวนาถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันกีฬา เกมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และลุ้นรางวัลมากมายกับเกมบิงโก VIEW MORE PHOTOS 갱스터리오 베가스 다운로드 행 아웃 무비메이커 윈도우7 카멜 그랬으면

Read more

รองแชมป์ฟุตบอล รุ่น 18 ปี

AchievementsLatest News

구글어스 한글판 무료 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนแข่งขันฟุตบอล 9 คน ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 18 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก : นายณัฐ บุญสิน ม.3/4, นายจิรภัทร สุขแสวง ม.4/4, นายคีตา โอสธีรกุล ม.4/5, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายศุภกิจ ดีอ่อง ม.4/5, นายปัณณวิชญ์ รัตนพรประเสริฐ ม.4/5, นายศุภวิชญ์ จรูญเวชธรรม ม.5/1, นายกฤติน ตั้งเจริญกิจ ม.5/2, นายนพวิทย์ นามศรี ม.5/2, นายพงศ์พิชัย โพยมรัตนสิน ม.5/2,

Read more

ชนะเลิศ GRAPHIC DESIGN

AchievementsLatest News

인썸니아 ผลการแข่งขันทักษะ “GRAPHIC DESIGN COMPETITIVE การออกแบบโปสเตอร์” ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก – นายภูวทิตต์ สัมมาวิวัฒน์ ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ – นายธรรมสรณ์ ตันติยาภินันท์ ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 VIEW MORE PHOTOS 슈가슈가룬 Download portsentry csi 다운로드 공포게임 이브 다운로드

Read more

SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5

AchievementsLatest News

레이디 버드 다운로드 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ – ชนะเลิศ “วง นอฮอ” : นายสรุจ ตันมีสุข ม.4/1, นายสุภัคพงศ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ม.4/1, นายยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.4/1, นายภานนท์ ทรัพย์นิธิกุล ม.4/3, นายศศธร อินทสระ ม.4/3 และ นายธีมา ธาดาประทีป ม.5/3 – รองชนะเลิศอันดับ 1 “วง CASANOVA” : นายปีชนก

Read more

ชนะเลิศ CROSSWORD

AchievementsLatest News

Alfresco กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนายจิณณ์ ดวงมณี ม.6/2และ นายธนดล ทรัพย์นิธิกุล ม.6/3 แข่งขัน CROSSWORD ในวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2560 มุ่งสู่ยุค 4.0” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก VIEW MORE PHOTOS Download watercolor brushes Download a private mock-up 리프트 다운로드 X-ctu

Read more

นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

download mrm กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนายณัฐภัทร เจริญวงศ์พานิช ม.5/1 และ นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.5/1 แข่งขันการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ประเภททีม ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา VIEW MORE PHOTOS Download The Juvo Design Download Good Morning Pops 아파치 파일 Download Kuro senior and black mansion

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School