งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

ActivitiesLatest News

티스토리 이미지 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคม2561 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงความสามารถของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการฯ แก่คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ได้แก่ ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ ม.กรุณา วงษ์พิไลวัฒน์ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที งานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน VIEW MORE PHOTOS Download Guardians of The Galaxy 2 이스케이프 플랜2 함부로 애틋하게 6회 히든싱어4

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-รับผลสอบ

ActivitiesLatest News

mini metro 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่าง ๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียน พร้อมทั้งมีการรับผลสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS Download The No Affiliate 마이크로소프트 오피스 2013 다운로드 visual studio 2019 다운로드 엘캐피탄

Read more

เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

ActivitiesLatest News

Download the Gantz comics คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 VIEW MORE PHOTOS 일러스트 2017 cts 다운로드 ecm 다운로드 퀸 앨범

Read more

มอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ม.2

ActivitiesLatest News

Download Edenguns เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้เกียรติมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ และเครื่องหมายพร้อมเกียรติบัตรผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ที่เข้าค่ายพักแรม (5-7 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โถงอาคารมารีย์ฯ VIEW MORE PHOTOS Download Photoshop cs2 Kizen 미러티브 테서렉트 ocr Download the game of memories

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

더킹 오브 파이터즈 98 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม จากการเข้าค่ายครั้งนี้ ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไกล ทั้งนี้เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งนำความรู้จากวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก VIEW MORE PHOTOS 트릭아트 던전 Ps4 Pre-purchase da# 구글지도 이미지 다운로드

Read more

แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ วันนักบวชสากลฯ

ActivitiesLatest News

cnc พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหลังจบพิธี วงโยธวาทิต พร้อมนักแสดงจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระแม่มารีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก VIEW MORE PHOTOS deferred target opengl 라이브러리 다운로드 Download wordpress free themes Download Old School Musical

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณและขอบคุณครูคำสอน

ActivitiesLatest News

구글 이미지 일괄 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับศีลกำลัง และนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 จากนั้นเป็นพิธีขอบคุณครูคำสอน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS 물품매매계약서 무료 Cool Novo 축적의 시간 webknight

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

ActivitiesLatest News

Download the in-store music โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโกผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียนวันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 31มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” ของนักเรียนชั้น ป.1- ป.6 ตามด้วยพิธีกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน มอบของและดอกไม้แสดงความกตัญญูแด่คณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยคุณพ่ออธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ถวายพวงมาลา จากนั้นคุณพ่ออธิการอ่านบทภาวนาถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันกีฬา เกมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และลุ้นรางวัลมากมายกับเกมบิงโก VIEW MORE PHOTOS 갱스터리오 베가스 다운로드 행 아웃 무비메이커 윈도우7 카멜 그랬으면

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3

ActivitiesLatest News

잘난체 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 3 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี โดยหลังจากจบพิธีแล้ว มีการแสดงดนตรีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก โดยวงดนตรีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งหลังจบการแสดง คุณพ่ออธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วงดนตรีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 VIEW MORE PHOTOS 서커스 매직 유랑단 epub 책 다운로드 Download Ecolink ms sql server 2008 다운로드

Read more

พิธีตรีวารวันที่ 2

ActivitiesLatest News

Download the Gantz comics โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 2 เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการแสดงดนตรีเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการประกวด SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 VIEW MORE PHOTOS 일러스트 2017 cts 다운로드 ecm 다운로드 퀸 앨범

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School